Change

Er is nogal wat veranderd bij Stichting Het Kan Wel! en dat heeft tot gevolg dat er ontwikkelingen zijn in het beleid, de oorspronkelijke doelstelling van de stichting meer naar voren komt en onze communicatie naar onze partners en fans gaat uitbreiden en veranderen….