ANBI GoTogo

 

Stichting GoTogo
RSIN: 8147.54.715

Email: info @ hetkanwel.love (spaties weglaten)

Doelstelling
Het initiëren van projecten waarmee zal worden geïnvesteerd in de toekomst van de Togolese bevolking.

Algemene informatie
In 2000 richtte Pauline Versteegh Stichting GoTogo op om 25.000 vluchtelingen en ontheemden in Togo een nieuwe kans te bieden. In samenwerking met de Togolese overheid lukte het om een uitzichtloze situatie om te keren in een nieuwe kans voor de bewoners. De nieuwe provincie van Mô -eerder een helse omgeving- heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een nieuwe provincie dat als voorbeeld dient voor andere gebieden in de regio.

Sinds 2012 heeft de Stichting een lokale directeur in Togo die in nauw contact staat met het bestuur in Nederland. Maandelijks wordt verantwoording afgelegd en informatie uitgewisseld -of zo vaak als nodig is- over de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de uitgaven.

Daarnaast zijn er nog drie Togolese werknemers in dienst bij GoTogo. Samen met directeur Urbain Koré beheren en beschermen zij de basis en het omliggende bos in regeneratie in Saïboudé in de prefectuur Mô.

Activiteiten
Jongeren in de regio helpen jaarlijks bij het planten en redden van bomen t.b.v. van het ecologische regeneratieprogramma Tree of life van Stichting Het Kan Wel!. Dit heeft een tweeledig doel. De jongeren verdienen op deze manier op een veilige manier geld voor hun schoolgeld en lesmateriaal om te bevorderen dat jongeren voortgezet onderwijs kunnen volgen, zonder dat zij gevaarlijk of ongezond werk hoeven te doen (deze jongeren komen over het algemeen in levensgevaarlijke situaties terecht). Ze worden beter betaald en leren tegelijkertijd hoe we gezamenlijk bij kunnen dragen aan een toekomstbestendige wereld.

Beleidsplan 2022 – 2024
Het programma in Togo is door gebrek aan middelen nog te kleinschalig. We willen dan ook heel graag uitbreiden.

In Togo gaan we naast het planten van bomen ook een educatieprogramma voor jongeren starten. We zullen hiervoor gaan samenwerken met de Togolese overheid. We hopen dat er ook voldoende middelen komen om een lokale biologische kwekerij te starten èn de wilde inheemse bomen weer de ruimte en bescherming te bieden die ze verdienen. Dat jongeren bij de uitbreiding van dit programma ook meer gelegenheid krijgen om gezond en goed werk te doen zorgt voor een beter toekomstperspectief. Dit programma draagt verder bij aan de lokale bewustwording dat de aarde een levensbron is en niet een grondstoffenbron (Chief Arvol Looking Horse in The Story of God).
Zo kan een verdere uitputting van dit Afrikaanse land worden voorkomen en wordt een nieuwe generatie geïnspireerd om een toekomstbestendige economie op te bouwen door respect te hebben voor de natuur.
Uiteraard zal de uitvoering van dit programma langer in beslag nemen dan drie jaar. We hopen dat we in 2022 kunnen starten met de voorbereidingen in Togo. De snelheid hiervan is uiteraard voor een deel afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Covid-19 pandemie.

Bestuur
De Stichting wordt geleid door het bestuur en de directeur in Togo:

Pauline Versteegh, voorzitter

Ineke van Ommen Kloeke-Vos, penningmeester

Onno van der Kuip, secretaris

Directeur in Togo: Urbain Koré

Financieel
Er worden geen inkomsten meer geworven via deze stichting, maar er zijn nog trouwe fans die samen jaarlijks ongeveer 750 euro doneren. De overige uitgaven worden gedekt door Stichting Het Kan Wel!.

De uitgaven bestaan uit kosten voor de uitvoering van het programma Tree of life. Dit houdt in alle uitgaven die nodig zijn voor het beheren en beschermen van het te regenereren bos in de prefectuur Mô, waaronder onderhoud van de basis in Saïboudé, personeelskosten, de kosten voor het kweken en redden van bomen, het beheren van bos, daarnaast zijn er uitgaven voor het onderwijs aan leerlingen en voor humanitaire ondersteuning in noodgevallen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van Stichting Go Togo, die hiervoor geen beloning ontvangt. De directeur en de drie andere personeelsleden in Togo ontvangen maandelijks loon.

Jaarrekening 2020 Stichting GoTogo

Begroting Beleidsplan 2022 GoTogo

 

Reacties zijn gesloten.