Beleid Privacy Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt, informeren wij u hier over ons beleid m.b.t. persoonsgegevens.

– Door aanmelding als member van de commmunity en Business Club geeft u aan dat u ons toestemming geeft de volgende gegevens van u op te slaan en te bewaren:

Voorletters, achternaam, naam van uw bedrijf of organisatie, adres, telefoonnummers, email adressen, website, aantal bomen dat u of uw organisatie heeft gefinancierd en informatie waarvan u heeft aangegeven dat u wilt dat wij dit noteren.

– Wij zullen uw gegevens nooit delen met andere organisaties en/of personen buiten onze organisatie tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

– Wij zullen erop toezien dat uw gegevens veilig zijn.

– Vanwege het feit dat we iedere boom op naam stellen en in ons archief opnemen, bewaren we uw gegevens in een databestand. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

– Na het beëindigen van het membership zullen we uw gegevens alleen bewaren t.b.v. de registratie van de bomen die u heeft gefinancierd.

Mochten we naar aanleiding hiervan nog nieuws hebben, dan vindt u dat op deze pagina.

Stichting Het Kan Wel!