Nederland

 

Het crowdfundprogramma Tree of life heeft het mogelijk gemaakt om een integraal programma te ontwikkelen voor de regeneratie en bescherming van het natuurlijke ecosysteem.

Tot nu toe heeft dat in de praktijk opgeleverd dat veel onderzoek is gedaan naar oorzaken, gevolgen van en oplossingen voor de uitdagingen waar we als mensheid voor staan. Hieruit is het plan van aanpak gemaakt voor het in de provincie Groningen te vestigen Internationale Integrale Transitie Centrum (IITC) van onze stichting.

Tijdens de ontwikkeling van het programma is een aantal onderdelen al gestart. Hieronder vallen het Energie Transitie Programma, het Sociaal Transitie Programma en het Economisch  Transitieprogramma. Ook zijn we onderhandelingen gestart met boeren over de landbouwtransitie waardoor de voedselkwaliteit, de bodemkwaliteit en de verdienmodellen voor boeren zullen verbeteren.

Er is langdurig overleg geweest met vele lagen van de overheid. Dat heeft helaas nog niet geleid tot een doorbraak. Daarom hebben we besloten te onderzoeken of we de overheid via de juridische weg kunnen dwingen tot beleid dat de natuur en burgers op de eerste plaats zet.
Alleen met een gezonde leefomgeving hebben we als mensheid een toekomst.

Reacties zijn gesloten.