Circle of Creation

De Circle of Creation hieronder laat zien hoe en met wie we samenwerken en meerdere projecten mogelijk maken met Tree of life. De namen in de cirkel zijn beperkt, er wordt op dit moment met meer potentiële partners gesproken en gewerkt. Voor echte samenwerking is het nodig dat we volledig overtuigd zijn van de expertise en betrokkenheid van de partner. Iedere partner heeft echt iets toe te voegen aan het plan en zal er ook onderdeel van uitmaken.

Samen met de Kodkod Foundation en de andere partners gaan we het plan naar een nog hoger plan tillen en de uitvoering mogelijk maken. Tree of life spaarders hebben de ontwikkeling tot nu toe mogelijk gemaakt. Nu kunnen we samen in de praktijk aan de slag.
Word ook Tree of life spaarder door een van onze opties te kiezen:

Bomen sparen Restore the Planet