DANK!

 

 

Brief aan alle vrijwilligers van Stichting Het Kan Wel!
&
de donateurs van Tree of life

 

Het zijn bewogen jaren geweest: eerst de zoektocht van 2013 t/m 2015. Zoeken naar antwoorden op de vraag waarom velen van ons de noodzaak niet zien om in beweging te komen als de toestand in de wereld vraagt om het voorkomen van problemen.
Vaak wordt er wel gedoneerd om het bestaande leed te verzachten, maar waarom voorkomen we het niet?

Vanaf het moment dat Togo vroeg om hulp bij het tegengaan van de ontbossing begon er een voorzichtige pilot met de hulp van een aantal vrienden en bekenden van ondergetekende. Degenen die bij eerdere initiatieven betrokken waren vormden de meerderheid. Langzamerhand ontstond het idee om van de natuur èn van het voorkomen van problemen een positieve economische factor te maken: “Laten we samen Trees of life gaan bijdragen aan de wereld”.

Inderdaad werd en wordt iedere Tree of life omgezet in het planten van in ieder geval één boom, daarnaast werd het een vorm van crowdfunding voor het ontwikkelen van een integraal programma om problemen te voorkomen, zodat we aan een betere wereld kunnen bouwen voor iedereen. Dat laatste is nodig om ervoor te zorgen dat we als mensheid een toekomst hebben op deze planeet…..
de gedachte achter Tree of life is dat we daar gezamenlijk aan kunnen en mogen werken.

De vrijwilligers en donateurs weten dit natuurlijk allemaal wel, dus waarom noem ik het nog een keer in deze brief?

De reden hiervoor is dat ik enorm dankbaar ben dat al deze mensen op mijn pad zijn gekomen en geloven in een plan dat belangrijk is voor ons allemaal. Het was de afgelopen jaren een zware klus waar heel veel vrijwilligerswerk in heeft gezeten van veel mensen. Met weinig middelen is iets prachtigs van onschatbare waarde voor iedereen gecreëerd waar we nu volledig mee aan de slag kunnen. Degenen die onze positieve aanpak mogelijk maken zijn letterlijk wereldverbeteraars ………… niet in jullie eigen belang, maar in het belang van de toekomst.

Dat het mogelijk is geweest om het integrale plan te maken, bij te schaven, de tijd te geven om te rijpen en het juiste team bij elkaar te brengen is aan jullie te danken. Jullie hebben dat niet gedaan voor de complimenten of voor het geld. Jullie hebben geïnvesteerd in het algemeen belang, waar anderen slechts met hun eigen comfort en voordeel bezig zijn. En ook voor hen zetten jullie je in.

Daarom mijn welgemeende dank aan jullie allemaal die zo bescheiden zijn om de eigen inzet nauwelijks te zien, die zo graag nog meer willen doen en dapper doorgaan ook op de momenten dat het even niet meer leuk is…………..
Jullie weten zelf wie jullie zijn.

Geniet van dit moment, want we zijn bijna zover dat niet een paar programma’s worden uitgevoerd, maar dat ze allemaal aan het daglicht gaan komen en een voorbeeld zullen zijn van hoe we een mooie toekomst kunnen bouwen……..samen……..in ons aller belang.

Ik wens jullie, ondanks de beperkingen, mooie kerstdagen met dankbaarheid voor alles wat we mogen genieten. Natuurlijk hoop ik ook dat we een verstandig, gezond en groen 2021 tegemoet gaan, maar dat is natuurlijk voor een groot deel een keuze van mensen.

Een warme en dankbare groet,

Pauline Versteegh
Directeur (onbezoldigd)

Reacties zijn gesloten.