Doelstellingen

De doelstellingen van stichting Het Kan Wel! zijn vrij simpel:

  1. met zoveel mogelijk mensen het heft in eigen handen nemen als het gaat om het creëren van vreedzame en positieve oplossingen op het gebied van natuurherstel in de breedste zin van het woord;
  2. met zoveel mogelijk mensen waar mogelijk structurele oplossingen zoeken voor kwesties waar de samenleving schade veroorzaakt aan de mensheid en de aarde ;
  3. het mogelijk maken van doelmatige plannen en programma’s die in samenwerking met elkaar de natuur en de wereld mooier maken;
  4. hiertoe een fonds opzetten d.m.v. een spaarprogramma voor bomen. Deze bomen vertegenwoordigen een financiële waarde van € 5,00. De eigenlijke waarde is hoger: allereerst wordt er daadwerkelijk ergens op de aarde een boom geplant, vervolgens wordt het resterende bedrag gebruikt voor het mogelijk maken van programma’s en projecten die wel goed zijn voor de aarde en haar bewoners.

Het herstel van ecosystemen is het meest urgent. Veel beleidsmakers, aandeelhouders van bedrijven, economen en mensen gaan voor een snelle discussie en dito maatregelen. Die maken de situatie alleen erger. We hebben nu een onafhankelijke actie nodig van burgers die ingrijpen met positieve acties.

Tree of life wil dit mogelijk maken, maar dit betekent dat onze financiële middelen ook onafhankelijk moeten zijn. Daarom willen we graag dat zoveel mogelijk mensen 1 of meer Trees of life per maand sparen. Het is uiteraard ook mogelijk om eenmalig bomen te sparen. Iedereen kan meedoen en iedereen kan het verschil maken.

Doe mee en maak onze wereld beter………het kan wel!