Economisch Transitie Programma

 

Dankzij de oprichting van en samenwerking met Active Leading Partner Regenesys B.V. is het mogelijk geworden bedrijven en organisaties te ondersteunen bij hun (versnelde) transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

De werkwijze die we gezamenlijk hebben ontwikkeld zorgt er bovendien voor dat we bij implementatie van het aangeboden stappenplan direct bijdragen aan het dichterbij brengen van de Tree of life Economy.

Ondernemers worden aan het denken gezet over integraal beleid en ook gewezen op tekortkomingen in het huidige overheidsbeleid en in subsidieregelingen die te vaak meer schade veroorzaken aan het natuurlijke ecosysteem. Terwijl de wetgeving/regeling aangeeft als doel verduurzaming te hebben.

Via Regenesys B.V. komen ook de meeste samenwerkingspartners van Het Kan Wel! op ons pad. Hierdoor zijn we snel op het spoor van mooie innovaties die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige economie.
Door het MKB nadrukkelijk te betrekken bij onze programma’s werken we direct mee aan de versnelling van transities en vergroten we de kansen van de innovaties in de ‘Valley of Death’ fase.

Doel is om in de toekomst alle economische activiteit in harmonie te laten zijn met de natuur of zelfs te laten bijdragen aan de regeneratie van de natuur.

Binnen het integrale programma wordt ook aandacht besteed aan nieuwe verdienmodellen van de bestaande industrie. Het zou slecht zijn voor de economie als de industrie niet de kans krijgt om mee te gaan in de integrale transitie.

Daarom nodigen we ook de industrie uit om met ons in overleg te gaan over hoe we gezamenlijk de transitie naar een toekomstbestendige economie kunnen versnellen.

Voor meer informatie: info@regenesys.nl

 

Reacties zijn gesloten.