Start een actie!

We nodigen alle bedrijven, organisaties en scholen uit om in actie te komen!

In oktober 2016 organiseerde het IJburg College in Amsterdam een succesvolle actie met als prachtig resultaat 339 bomen voor Togo en de wereld.

Onze partner Van Rooijen Catering is enthousiast over deze mogelijkheid om samen met klanten te sparen voor een beter klimaat wereldwijd. Binnenkort krijgt deze partner gezelschap van Makro Nieuwegein die ook een smakelijke actie gaat organiseren.

Bedrijven en scholen die een grote actie organiseren krijgen een eigen actiepagina en een teller.

Een aantal kleinere bedrijven heeft aangegeven te willen meesparen. Hiervoor maken we geen actiepagina op deze website aan, maar we willen wel behulpzaam zijn bij het administratief organiseren van deze acties.

Neem contact met ons op als je een actie wilt organiseren!