Energie Systeem

 

Om een werkend en toekomstbestendig energiesysteem te ontwikkelen moet je begrijpen

  • wat de energiebehoefte is,
  • waarvoor energie wordt gebruikt,
  • door wie energie wordt gebruikt,
  • hoe energie werkt,
  • hoe energie kan worden opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd met zo min mogelijke inbreuk op het natuurlijke ecosysteem,
  • hoe je een visie ontwikkelt voor een integraal systeem voor de lange termijn,
  • dat het algemeen belang gaat voor je eigen belang: er is dus geen ruimte voor partijpolitiek en marktdenken van grote partijen binnen de industrie en -buitenlandse- energiebedrijven.

Het samenwerkingsverband van onze stichting heeft al deze onderdelen opgenomen in het Energie Transitie Programma, waardoor het mogelijk is een experiment te starten voor het IFPES (Integral Future Proof Energy System).

Het is daarbij ook van belang om te weten dat wat nu als duurzame en hernieuwbare energie wordt ‘verkocht’ aan de burger, helemaal niet duurzaam of hernieuwbaar is en niet zal bijdragen aan het leveren aan burgers en bedrijfsleven van toekomstbestendige energie.

De overheid heeft het voortdurend over het duurzaam opwekken van energie. Niet over het leveren van toekomstbestendige energie en hoe dit betaald wordt. In werkelijkheid krijgt de afnemer van de energie slechts 35% geleverd van de energie die wordt opgewekt. De overige 65% van de energie wordt onderweg verloren door transport en conversie. De overheid blijft plannen maken gebaseerd op energiecentrales, waardoor energie over grote afstanden moeten worden getransporteerd.

In deze plannen is geen rekening gehouden met het feit dat de opwek van de zogenaamde duurzame energie van wind- en zonneparken geen baseload energie oplevert, heel veel schade toebrengt aan de natuur door de grondstoffen en inbreuk op de natuur, veel ruimte in beslag neemt en niet geschikt is voor het stroomnetwerk door piekbelasting. Zon op daken heeft twee nadelen minder: het neemt weinig ruimte in beslag en maakt daardoor minder inbreuk op de natuur. Alle andere nadelen spelen hier wel een rol. Biomassa is niet duurzaam en ook niet hernieuwbaar, het zorgt voor meer broeikasgassen door verbranding en vergisting. Aardgas, kolencentrales en kerncentrales leveren baseload energie op, maar zijn schadelijk voor het natuurlijke ecosysteem, bevatten gevaarlijke stoffen en leveren gevaarlijk afval op.

Er is een reden waarom baseload energie op deze pagina vetgedrukt staat. Baseload energie is energie die 24/7 voldoende energie opwekt om in de energiebehoefte te voorzien. Om geschikt te zijn voor gebruik moet een energie systeem permanent voorzien in de energiebehoefte, terwijl het niet leidt tot piekbelasting van het netwerk. Dat is best ingewikkeld, omdat we gedurende een etmaal in verschillende situaties een grillig energieverbruik hebben. Bij de opwek van energie die voldoet aan de maximale behoefte zou op momenten dat er minder energie wordt gebruikt een piekbelasting op het netwerk ontstaan.

Behalve dat wind- en zonne-energie weinig netto energie opleveren en een hoge belasting hebben op het natuurlijke ecosysteem, zorgen ze voortdurend voor piekbelastingen, waardoor de netwerken nu al overbelast zijn.

De door de rijksoverheid ontworpen energiemix, inclusief de Regionale Energie Strategieën (RES) kost een vermogen aan netverzwaring, omdat de zogenaamd duurzame wind- en zonne-energie in de verste verte geen baseload energie kan opwekken en er pieken ontstaan in de aflevering aan het netwerk. De schattingen voor de kosten van de netverzwaring liggen nu op 102 miljard euro. Wij verwachten dat dit een voorzichtige schatting is. De burger betaalt al veel aan energie -ook de 65% elektriciteit die niet wordt geleverd-, maar bij het doorgaan van de plannen zullen de lasten nog verder stijgen. De burger betaalt overigens via de energierekening èn ook nog via de belastingen voor plannen die gebaseerd zijn op de Klimaatakkoorden (geen wettelijke basis, geen controle door parlement).

Al het bovenstaande betekent dat we alleen toekomstbestendige energie kunnen ontwikkelen als dit niet langer via grote energiecentrales wordt geleverd door energie opweksystemen die niet geschikt zijn om schone baseload energie op te wekken via een weg die geen afval produceert (broeikasgassen, kernafval).

Het samenwerkingsverband van Stichting Het Kan Wel! kan binnen twee jaar een experiment afronden om een integraal lokaal toekomstbestendig energiesysteem te bewijzen.
Het onderdeel dat de baseload energie opwekt bestaat uit een zeer compacte kinetische waterkrachtcentrale van 30m2 en kan 400 Mwh opwekken. Bovendien kan het gekoppeld worden aan een systeem om groene waterstof te produceren. Het systeem is zeer geschikt voor lokale energiecoöperaties en kan Nederland weer onafhankelijk maken op het gebied van de energievoorziening.

Als dit experiment slaagt kan in 2024 gestart worden met de uitrol van het systeem, zodat steeds meer plaatsen in Nederland kunnen worden voorzien van daadwerkelijk toekomstbestendige energie door lokale energiecoöperaties onder toezicht van de overheid. Zonder wind- en zonne-energie, biomassa, kolencentrales of kernenergie, met 6% van het ruimtebeslag t.o.v. wind- en zonne-energie ……… en zonder driedubbele rekeningen voor burgers en MKB.
In 2040 zou heel Nederland en een deel van de wereld op dit systeem kunnen draaien.

Hieronder twee vergelijkingstabellen die laten zien wat de verschillen zijn tussen de plannen van de overheid en het systeem van ons samenwerkingsverband dat 90% meer kans van slagen heeft dan dat van het ministerie voor Klimaat en Energie. Het plan van de overheid heeft helaas geen enkele kans van slagen.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.