Energie

Vanwege het schadelijke beleid van de overheid m.b.t. de energie- en warmtevoorziening van ons land en de in voorbereiding zijnde wetgeving is het project Energie Transitie gestart als onderdeel van ons Transitie OntwikkelingsProgramma.

Dit betekent dat we op dit moment bezig zijn met een notitie waarin we een pleidooi doen om te stoppen met de zogenaamd duurzame grote windturbines, zonnevelden, biomassa en fossiele brandstoffen.
Er moet wat ons betreft een integrale transitie plaatsvinden die ruimte biedt aan small en smart grid innovaties, zodat er snel geschakeld kan worden op het gebied van betaalbare en duurzame energie-en warmtevoorziening voor iedereen.

Hiervoor moet ook de in ontwikkeling zijnde wetgeving flink op de schop. De overheid is dat aan de burger verplicht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.