Energie

Vanwege het schadelijke beleid m.b.t. de energie- en warmtevoorziening in ons land en de in voorbereiding zijnde wetgeving is het project Energie Transitie gestart als onderdeel van ons Transitie OntwikkelingsProgramma.

Grote windturbines, zonnevelden, biomassa en fossiele brandstoffen worden duurzaam genoemd, maar zijn dat absoluut niet. Niet op land en niet op water. De illusie van duurzaamheid ontstaat doordat de keten van productie van de opwek, opslag, distributie en gebruik niet wordt meegenomen in de berekeningen. Hierdoor wordt juist meer schade aan ecosystemen veroorzaakt, maar deze wordt niet berekend. Dat is levensgevaarlijk omdat de gevolgen pas later zichtbaar worden als de verwoesting al heeft plaatsgevonden.

Doordat de huidige ‘duurzame’ systemen onvoldoende energie kunnen opwekken blijft het bovendien nodig om fossiele energie en kernenergie naast deze systemen te gebruiken om aan de energiebehoefte te voldoen.

De afgelopen tijd hebben we gestoken in een onderzoek naar hoe we de overheden en semi-overheden kunnen helpen met een energiesysteem dat goed is voor burgers, natuur en de economie. We hebben veel gevonden en ook de manier om het beleid te veranderen.

We hebben een beter alternatief gevonden als het gaat om de opbrengst, distributie en prijs van de energie. Daarnaast gaat het een alternatief verdienmodel voor boeren opleveren als het gaat om schone akkerbouw.

Op de actiepagina ‘schone energie kan wèl anders’ kan je meer lezen  en deelnemen aan onze actie om de bovengenoemde transitie mogelijk te maken, zodat burger, natuur en economie kunnen worden beschermd.

Er kan vanaf nu een integrale transitie plaatsvinden die ruimte biedt aan small en smart grid innovaties, zodat er snel geschakeld kan worden op het gebied van betaalbare en duurzame energie-en warmtevoorziening voor iedereen.

Hiervoor moet de in ontwikkeling zijnde wetgeving ook flink op de schop.

De overheid kan vanaf vandaag meedoen met ons en is dat eigenlijk ook aan de burger verplicht. Ons programma voorkomt kostbare schade en creëert toekomstbestendige ecologische, maatschappelijke en economische transities die van Nederland een koploper kan maken op het gebied van o.a. de klimaatdoelen.

Reacties zijn gesloten.