Veelgestelde vragen Energie

 

Waarom is er niet meer inhoudelijke informatie beschikbaar over het nieuwe systeem?

Uiteraard hebben wij de informatie wel, maar mogen deze niet zomaar delen.
Het systeem bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan de basis een nieuwe wind energie converter is. De kennis is van verschillende bedrijven en wij zijn gebonden aan geheimhoudingsverklaringen. Dit betekent dat wij alleen informatie mogen delen als dat ons in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan.

Hoe wordt de energie opgewekt?

De energie wordt opgewekt door een statische paal van 15 meter zonder wieken. De wind wordt door de paal direct omgezet in energie.

Is dit systeem hetzelfde als de vortexpalen?

Nee. Het gaat om een ander proces van energie opwekken. Een vortex kan niet dezelfde hoeveelheid energie opwekken.

Hoe weten we dat dit systeem echt werkt?

Het prototype is twee keer getest gedurende 12 maanden bij de TU Delft. Uit die tests is gebleken dat het systeem werkt.

Waarom houdt de stichting zich hiermee bezig?

We hebben ontdekt dat er veel oplossingen beschikbaar zijn die Nederland op redelijk korte termijn kunnen voorzien van voldoende schone energie om aan de energiebehoefte te voldoen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om te blijven werken aan de toekomstbestendigheid van de hele keten (dus ook de grondstoffen). De partijen die zich hiermee bezig houden komen via ons bij elkaar en kunnen daardoor gezamenlijk een totaaloplossing aanbieden.
Op deze manier wordt er samengewerkt aan toekomstbestendige energie die betaalbaar is voor de burger en goed is voor de natuur en de economie.

Waarom is dit systeem beter dan de mega windturbines?

Dit systeem heeft geen wieken, neemt minder ruimte in, is onschadelijk voor bodemleven, vogels, insecten en vleermuizen, het maakt geen lawaai, heeft geen slagschaduw en maakt nauwelijks geluid. Bovendien staat het een stuk gezelliger in het landschap en is het beter voor de volksgezondheid.

Verder levert het verhoudingsgewijs meer energie op dan de windturbines. Het systeem is ook bij uitstek geschikt om energie te leveren via lokale energiecoöperaties.

De grote windturbines maken de consument afhankelijk van grote -vaak beursgenoteerde buitenlandse- partijen. Dit maakt vooral de particuliere consument kwetsbaar. Het risico is dat de energie zoals de rijksoverheid dit nu heeft gepland binnen de Regionale Energie Strategieën (RES) op lange termijn niet alleen schadelijk is voor de natuur en de volksgezondheid, maar ook voor de portemonnee van de burger en het MKB.

Waarom is dit systeem beter dan de zonneparken?

Zonneparken nemen kostbare grond in die gebruikt zou moeten worden voor beplanting die goed is voor de CO2 vermindering, koeling en biologische landbouw. De zonneparken zijn schadelijk voor de bodem en de grondstoffen zijn ook schadelijk voor de natuur. Daarnaast leveren zonneparken lang niet genoeg energie op om aan onze energiebehoefte te voldoen.

Is dit systeem duurder dan mega windturbines?

Integendeel. De productiekosten van de energie d.m.v. dit systeem zijn 2,5 keer goedkoper dan die van mega windturbines.

Waarom vragen wij burgers en MKB om geld te doneren?

Om de rijksoverheid te overtuigen van de noodzaak om de plaatsing van mega windturbines stop te zetten, hebben we op korte termijn 150.000 euro nodig. Het is een uitdaging, maar we hebben juridische argumenten waardoor het verstandig is voor de rijksoverheid om de Regionale Energie Strategieën (RES) voorlopig stil te zetten.

Daarnaast zijn er nog vele kwesties die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze wereld die door de rijksoverheid niet goed worden aangepakt. Dit heeft vaak te maken met de gefragmenteerde informatievoorziening en werkwijze van de overheid. Daarom hebben we een integraal programma ontwikkeld voor een Living Lab en Kenniscentrum met als doel het bereiken van een integraal SDG-beleid in Nederland en Europa.

Beide worden bereikt als 1 procent van de burgers en bedrijven eenmalig 25 euro doneert. Samen kunnen we zorgen voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat zijn SDG’s?

SDG’s zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties heeft vastgesteld om ervoor te zorgen dat we een toekomstbestendige en eerlijke wereld kunnen maken.

Het hele beleid van onze stichting is erop gericht om gezamenlijk dit doel zo snel mogelijke te realiseren. Hiervoor is ook het Tree of life Programma ontwikkeld.

Op welke manieren kunnen jullie ons helpen?

Natuurlijk in de eerste plaats door het doneren van geld. Dat is nu eenmaal nodig om onze activiteiten mogelijk te maken. Als het bedrag van 25 euro teveel voor je is, kun je ons eenmalig steunen voor een zelfgekozen bedrag vanaf 5 euro.

Daarnaast kun je besluiten om ons maandelijks te steunen met een bedrag van 5 of 10 euro. Je kunt je hiervoor opgeven via het ‘steunbetuiging formulier’ op de actiepagina.

Je steunt ons ook door de steunbetuiging in te vullen en naar ons toe te sturen.

En verder kun je ons helpen door onze facebook pagina en instagram pagina te volgen en onze berichten te delen met je vrienden.

Help ons en maak samen met ons het verschil. Want samen kunnen we van ons land een positief voorbeeld maken voor Europa en zelfs de wereld.

Wie slim is doet mee, want Het Kan Wel!

Staat je vraag er niet bij, stuur dan een email naar info@hetkanwel.love

Heel veel dank voor je interesse èn voor je steun!

 

 

 

Reacties zijn gesloten.