Financieel 2015

De opbrengsten in 2015 waren in totaal € 6.507
De kosten waren in dit research & development jaar, met €21.795 een stuk hoger en als volgt verdeeld: