Geschiedenis

 

Stichting Het Kan Wel! is ontstaan uit een  succesvol project van initiatiefneemster Pauline Versteegh.

In 2000 richtte zij Stichting GoTogo op om 25.000 vluchtelingen en ontheemden in Togo een nieuwe kans te bieden. In samenwerking met de Togolese overheid lukte het om een uitzichtloze situatie om te keren in een nieuwe kans voor de bewoners. De nieuwe provincie van Mô -eerder een helse omgeving- heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een nieuwe provincie dat als voorbeeld dient voor andere gebieden.

Na haar terugkeer uit Togo richtte Pauline Stichting Het Kan Wel! op en ging op zoek naar oorzaken van toekomstbepalende problemen. De doelstelling was toen nog vooral gericht op mensenrechten. In 2015 kreeg zij het verzoek om iets te doen aan de ontbossing in Togo.

Geleidelijk ontstond de visie dat onze omgang met de natuur en met elkaar de oorzaak is van een enorme hoeveelheid problemen in de wereld. Het in de samenleving zichtbaar ontbrekende bewustzijn dat een snelle verandering nodig is voor een leefbare toekomst leidde tot de behoefte om een integraal plan te ontwikkelen voor een versnelde ecologische, economische en sociale transitie.

De oorzaken van veel problemen werden langzamerhand duidelijker en er groeide een team dat de verantwoordelijkheid aanvaardde om met een plan van aanpak te komen. Geen oplossing voor één afzonderlijk probleem, maar een integrale oplossing gericht op gedragsverandering en een gezonde transitie voor iedereen.

Het plan van aanpak is zomer 2020 voltooid en heeft zich verder ontwikkeld waarna het beleidsplan voor de jaren 2022-2024 kon worden gemaakt.

Het programma in Togo was de aanzet voor de ontwikkeling van Tree of life en beide programma’s waren dus ook de eerste twee die in 2015 en 2016 direct werden gestart.

 

Reacties zijn gesloten.