Het Kan Wel!

Visie

Op grond van de ervaringen in Togo ontstond bij Pauline de overtuiging dat we alleen een betere wereld kunnen scheppen als we dit doen vanuit een holistische visie. Dan kunnen we de aarde een mooiere en betere plek maken voor mens, dier en natuur.

De missie van Het Kan Wel! is zoveel mogelijk mensen: particulieren, ondernemers en jongeren inzicht geven in de situatie van onze wereld. We halen mensen uit de sensatie en negativiteit van de (social) media, kijken samen naar de werkelijkheid en hoe we daar een positieve invloed op kunnen hebben. Humor is regelmatig onderdeel van de projecten.
Wij geloven dat mensen liever positief en actief zijn dan dat zij negatief blijven en fatalistisch zijn.
We zijn een vrolijke club van professionals die zich van harte inzet voor een betere wereld. We investeren net zoals onze partners in de opbouw van deze stichting en genieten van het groeiende aantal mensen dat zich aansluit en zienderogen blij wordt. We geven iedereen een kans om daadwerkelijk bij te dragen aan een verandering in de wereld.

We staan voor echt persoonlijk contact. We zijn benaderbaar, hebben echte gesprekken en willen ook weten wat onze partners belangrijk vinden.
De projecten dienen vaak meerdere doelen en iedereen wordt geacht de doelstellingen veel belangrijker te vinden dat wat ze er zelf aan overhouden. Anders pas je niet in de club. Gevoel voor humor is binnen het team een vereiste en de bereidheid om eigen initiatief te tonen ook.

Geschiedenis

De stichting is opgericht op 11 april 2013 als resultaat van de succesvolle projecten van GoTogo. Tijdens haar periode in Togo heeft Pauline Versteegh geleerd dat een betere wereld voor iedereen wel degelijk mogelijk is. Daarvoor is het dan wel nodig dat we samen wat vaker het lef hebben om Het Kan Wel! te zeggen en dan ook in actie durven te komen.

Het duurde wel even voor Pauline haar visie duidelijk genoeg kon verwoorden om de handen op elkaar te krijgen voor haar ideeën.
Pas toen het verzoek uit Togo kwam om te helpen met het herstellen van de bossen begon er een mooi plan te ontstaan: we gaan in Nederland op een positieve manier uitleggen hoe iedereen door het kopen van een boom, zich inzet voor een betere wereld. De bomen gaan we planten in Togo om de verwoestijning een halt toe te roepen. Daarmee wordt gelukkig ook iets goeds gedaan voor het klimaat wereldwijd. Het project Tree of life was geboren.
Daarnaast ontstond het plan een community op te bouwen waar iedereen op eigen wijze kan bijdragen aan de doelen van Het Kan Wel!

In november 2015 ging het plan voor het eerst echt naar buiten. Op de Open Coffee Utrecht kreeg het initiatief de kans om voorzichtig te groeien. Het plan was behoorlijk ambitieus en is door crowdfunding gefinancierd. Het is een heftig groeiproces geworden waarbij velen van ons gevoel kregen in een achtbaan te zitten.
Helaas veroorzaken deze groeiprocessen ook wrijving doordat niet iedereen mee kan groeien. Dat hoort bij ambitieuze plannen en ook dat moeten we accepteren. Het is een heftig proces van plan naar eerste uitvoering en dan groei. Een mooiere wereld is bedoeld voor iedereen en vooral voor de volgende generatie. Het belangrijke doel brengt met zich mee dat we ook de pijnlijke groeimomenten niet uit de weg kunnen gaan.
Dankzij de leden van het Green Team, de Raad van Toezicht, de eerste veertig partners & friends en de strijdvaardigheid van Pauline zijn we begin 2017 op een punt gekomen dat het project ook echt kan doorgroeien.