Het Kan Wel!

Visie

Op grond van de ervaringen in Togo ontstond bij Pauline Versteegh, initiatiefneemster, de overtuiging dat we alleen een betere wereld kunnen scheppen als we dit doen vanuit een holistische visie. Alles is verbonden met elkaar en heeft invloed op elkaar. Als we zo naar de wereld kijken kunnen we de aarde een mooiere en betere plek maken voor al het leven en dus ook voor onszelf.

De missie van Het Kan Wel! is zoveel mogelijk mensen: particulieren, ondernemers en jongeren inzicht geven in de situatie van onze wereld. We halen mensen uit de sensatie en negativiteit van de (social) media, kijken samen naar de werkelijkheid en hoe we daar een positieve invloed op kunnen hebben.

Wij geloven dat mensen liever positief en actief zijn dan dat zij negatief blijven en fatalistisch zijn.
We zijn een vrolijke club van professionals die zich van harte inzet voor een betere wereld. We investeren net zoals onze partners in de opbouw van deze stichting en genieten van het groeiende aantal mensen dat zich aansluit en zienderogen blij wordt. We geven iedereen graag een kans om daadwerkelijk bij te dragen aan een verandering in de wereld.

We staan voor echt persoonlijk contact. We geven graag informatie over de achtergronden van de ingewikkelde kwesties in de wereld en vooral over mogelijke oplossingen die we als mens natuurlijk gewoon zelf in de hand hebben.
De projecten dienen vaak meerdere doelen en iedereen wordt geacht de doelstellingen veel belangrijker te vinden dat wat ze er zelf aan overhouden. Anders pas je niet in de club. Gevoel voor humor is binnen het team een vereiste en de bereidheid om eigen initiatief te tonen ook.

Het Kan Wel! werkt nauw samen met andere organisaties, zodat we de natuur en de samenleving op zoveel mogelijk terreinen kunnen ondersteunen bij het herstel.

Geschiedenis

De stichting is opgericht op 11 april 2013 als resultaat van de succesvolle projecten van GoTogo. Tijdens haar periode in Togo heeft Pauline Versteegh geleerd dat een betere wereld voor iedereen wel degelijk mogelijk is. Daarvoor is het dan wel nodig dat we samen wat vaker het lef hebben om Het Kan Wel! te zeggen en dan ook in actie durven te komen.

Het duurde wel even voor Pauline haar visie duidelijk genoeg kon verwoorden om de handen op elkaar te krijgen voor haar ideeën.
Pas toen het verzoek uit Togo kwam om te helpen met het herstellen van de bossen begon er een mooi plan te ontstaan: we gaan in Nederland op een positieve manier uitleggen hoe iedereen door het sparen van bomen zich direct inzet voor een betere wereld. De gespaarde bomen worden in eerste instantie geplant in Togo om de verwoestijning in Afrika een halt toe te roepen. Daarmee wordt gelukkig ook iets goeds gedaan voor het klimaat wereldwijd. Het programma Tree of life was geboren.

Spaar mee, plant bomen en maak echte verandering mogelijk!