Keurmerk

Keurmerk van Tree of life en voorwaarden

Het keurmerk van Tree of life is een gewild keurmerk om meerdere redenen: het is een mooi merk; het is goedkoop vergeleken bij andere keurmerken; het gaat niet om duffe regeltjes of een commercieel verhaal. Friends en partners laten zien dat ze horen bij een community die zich inzet voor een mooie toekomst.

Het gaat echt om een holistische visie op een betere wereld en er wordt nauw samengewerkt met friends en partners als deze daar behoefte aan hebben. Stichting Het Kan Wel! vindt die samenwerking en een open dialoog met ondernemers een onmisbare factor om deze planeet weer gezond te maken en het klimaat in natuur en samenleving weer in balans te krijgen. Friends en Partners weten dat de toekomst van ons allemaal intens bezighoudt en dat we er allemaal ook iets voor over hebben. Het hele team achter Stichting Het Kan Wel! en het project Tree of life means business: als we zeggen dat we ervoor gaan, gaan we ervoor.

Daarom is er ook een aantal voorwaarden waar Friends en Partners aan moeten voldoen om een keurmerk te krijgen:

  • Er is een minimum aantal bomen dat wordt gefinancierd ten behoeve van het herstel van het ecosysteem in West-Afrika -zie hiervoor onder Friends en onder Partners-;
  • Afspraken -zowel financieel als beleidsmatig- met Stichting Het Kan Wel! worden nagekomen;
  • Een bedrijf wil zich serieus inzetten voor een beter klimaat in de breedste zin van het woord en gaat hierover in overleg met Stichting Het Kan Wel! Als het beleid zich hier al op richt worden de gesprekken nog gezelliger;
  • Stichting Het Kan Wel! gaat niet met onzinnige regeltjes strooien, want dat verpest ook het klimaat;
  • Stichting Het Kan Wel! vermeldt keurmerkhouders op deze website;
  • Stichting Het Kan Wel!  informeert friends en partners via de website en onderhoudt verder zoveel mogelijk persoonlijke contacten. Dit kan bij groei van het aantal keurmerkhouders bestaan uit een evenement t.b.v. friends en partners;
  • Bij onrechtmatig gebruik van het keurmerk zal Stichting Het Kan Wel! bij ontdekking hiervan, degene die het merkrecht overtreedt een rekening sturen t.b.v. een rechtmatig gebruik. Indien de rekening niet wordt voldaan zullen andere maatregelen worden genomen, die uiteraard in verhouding moeten staan tot de overtreding. Wij gaan er overigens blijmoedig van uit dat dit niet gaat voorkomen;
  • Friends en partners die het recht jaarlijks betalen, zullen hier jaarlijks een factuur voor ontvangen;
  • Keurmerken worden toegestuurd nadat de factuur is voldaan. Voor degenen die een maandabonnement hebben is dit na ontvangst van het eerste maandbedrag.

We hebben deze regels gemaakt op verzoek van friends en partners. We vinden dit overigens iets wat niet in de toekomst thuishoort. Laten we ons ook gaan inspannen voor een wereld waar we gewoon mooie dingen doen, omdat dat fijn is voor de planeet, haar bewoners, de natuur en dus ook voor onszelf.

Stichting Het Kan Wel!