Pauline Versteegh

Founder & CEO Stichting Het Kan Wel! en Tree of life

Als tiener vond Pauline het al moeilijk te aanvaarden dat de een het beter had dan de ander. Ze begreep wel dat iedereen afhankelijk is van kansen krijgen en zelf verantwoordelijk blijft voor het grijpen van die kansen. Daarnaast bleek meer dan eens dat er ook ‘rupsjes nooit genoeg’ zijn die een ander het licht in de ogen niet gunnen of het teveel moeite vinden zich bewust te zijn van anderen.

Pauline was toen al actief op het gebied van mensenrechten en door haar contacten met nationale en internationale politiek werd haar horizon nog breder. Later, in haar werk als officemanager en troubleshooter gebruikte ze haar talenten om mensen kansen te geven en ze aan te spreken op het feit dat ze diezelfde kansen vaak lieten liggen.

In 1995 werd ze geconfronteerd met 25.000 vergeten vluchtelingen en ontheemden en ontdekte dat internationale belangen dodelijk kunnen zijn voor de meest weerlozen. Ze besloot dit niet te pikken en richtte in 2000 Stichting GoTogo op, waarmee ze een project begon waarvan ze de succesvolle afloop niet had verwacht.

Pauline heeft veel gezien en ervaren, prachtige en ontroerende dingen, maar ook de gruwelijke kant van de wereld. Zoals ze zelf vaak zegt: “Ik heb het slechtste in de mens gezien, maar ook het beste.” Het beste in de mens is volgens haar de echte aard van de mens, zoals die bedoeld is door de Schepper. Daarom is ze overtuigd van het feit dat wij als mens de kracht hebben de wereld te herstellen en mooier te maken.

Uiteindelijk leidde het succes van Stichting GoTogo tot de oprichting van Stichting Het Kan Wel!, het project Tree of life en een groeiende community van professionals die vinden dat de wereld mooier en beter kan.

Verbinden is de grote hobby van Pauline en ze geniet als in samenwerking prachtige resultaten worden bereikt voor iedereen.