Programma’s

 

Het plan van aanpak is klaar en we zouden het hier graag met iedereen delen. Helaas is het nog steeds zo dat veel bedrijven zich schuldig maken aan greenwashing. Vaak gebruiken ze daarbij een of ander groen project en gaan daar op een verkeerde manier mee aan de haal.

Het zou zonde zijn als ons plan of een deel ervan hiervoor misbruikt zou worden.
Dat zou een goede uitvoering voor ons veel moeilijker maken. Het enige dat we nu kunnen delen met jullie is dat het plan klaar is en dat het bestaat uit meerdere programma’s.

Hieronder staat een globale opsomming van de onderdelen van het integrale plan van aanpak.

Bewustwording en gedragsverandering
Herstel natuurlijk evenwicht
Samenwerking met bedrijven
Transitie economie
Bevorderen sociale cohesie
Bevorderen gezondheid

 

Herstel van de natuur

Het samenbrengen van kennis, ervaring, passie en middelen is de enige manier om een
geïntegreerde aanpak te creëren om het ecosysteem te regenereren. Gefragmenteerd natuurbeleid verergert de natuurschade en brengt ons verder van de oplossingen vandaan.
Ons internationale team van experts heeft de kennis en ervaring om ecosystemen
te regenereren door de holistische natuurwetten te volgen.

Ondersteuning van mensen en planeet

Door lokale gemeenschappen te ondersteunen met onderwijs, banen en rentmeesterschap over hun eigen omgeving, zorgen we voor duurzame ecologische gezondheid voor iedereen.
Wij geloven in het creëren van gezonde ecosystemen en gezonde samenlevingen.

Van ontwikkelingsfase naar uitvoering

Op basis van dit plan zijn gesprekken gaande met meerdere partijen over een samenwerking. Die gesprekken nemen veel tijd in beslag. Dat komt vooral omdat het hier gaat om een innovatief, veelomvattend en kostbaar plan.

We begrijpen dat iedereen ongeduldig is……dat zijn we zelf ook. Dit is niet echt de gemakkelijkste fase. Na de oprichting van Het Kan Wel!, de ontwikkeling van het programma Tree of life en de research & development fase en de opbouw van het team is de tijd gekomen om de beweging te laten groeien.
Dat is nodig om alle projecten en programma’s te kunnen uitvoeren.

De onderstaande afbeelding toont de geïntegreerde aanpak die wij nodig achten om gezonde ecosystemen te creëren. Ons team is gespecialiseerd in de regeneratie en restauratie van ecosystemen als geheel. Feit is dat we dit alleen kunnen bereiken door de holistische en geïntegreerde natuurwetten te respecteren.
Als we één aspect van deze natuurlijke wetten weglaten, zouden we het ecosysteem niet opnieuw genereren,
maar de schade verergeren die al is aangericht.
Ieder project en programma heeft alle of bijna alle aspecten in zich.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.