Restore the Planet Mission

Foto: Sonja Langford

Wilt u dat nou ook?
Weten dat u bijdraagt aan een leefbare wereld voor iedereen, de huidige generatie en die van de toekomst. Weten dat u verantwoordelijkheid neemt op het moment dat het er op aankomt.
Weten dat u het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt.

Dan is Restore the Planet Mission voor u bedoeld. Met een deelname aan deze actie spaart u en/of uw bedrijf voor een groot aantal bomen dat ergens in deze wereld wordt geplant op een beschermd terrein. Deze terreinen vallen onder onze bescherming of die van onze partners. Hiermee herstellen wij hele eco-systemen die door ingrijpen van de mens zijn verwoest. Het is belangrijk dat we de natuur als geheel gaan herstellen, niet alleen bossen of heide, maar ook de lucht, aarde en het water. Alles werkt samen. Veel van het herstel komt op gang als we op een goede manier bomen planten. In het verleden is dit verkeerd gebeurd, waardoor de eco-systemen nog meer beschadigd raakten en veel bossen en terreinen uitgeput zijn. De natuur heeft haar eigen systeem en de mens mag daar onderdeel van uitmaken, mits we ons aan haar regels houden. Als we dat niet doen zal de natuur onze planeet onleefbaar maken voor de mens.

Met het sparen van Tree of life-bomen zorgt u ervoor dat er bomen worden geplant en beschermd, dat ecosystemen worden hersteld en bewustwording wordt vergroot. De € 5,00 die u per Trees of life bijdraagt is daarmee een investering die veel mogelijk maakt in deze wereld.

Iedere deelnemer aan Restore the Planet Mission krijgt een genummerd certificaat met het aantal gespaarde Trees of life toegestuurd. U kunt kiezen voor een digitaal of papieren certificaat. U bent direct lid van onze Tree-community. Als u namens uw bedrijf meedoet, kunt u deze deelname opnemen in uw MVO en groene paragraaf. Bij aanbestedingen via de overheid werkt deze bijdrage ook in uw voordeel.

Deelname aan Restore the Planet Mission is mogelijk vanaf 5.000 Trees of life à € 5,00. Via onderstaande button kunt u direct uw deelname aan Restore the Planet Mission melden.

Restore the Planet Mission
We houden onze websites zo actueel mogelijk. Als u aangeeft dat u niet op de hoogte wilt worden gehouden kunnen we u geen informatie toesturen.

N.B. Vanwege de registratie van de bomen worden uw gegevens in een databestand opgenomen. Dit is de enige reden. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens voor geen enkel ander doel worden gebruikt.