Restore the Planet

Onno van der Kuip van Domus Aegis Ambassadeur van Restore the Planet

Wilt u dat nou ook?
Weten dat u bijdraagt aan een leefbare wereld voor iedereen, de huidige generatie en die van de toekomst. Weten dat u verantwoordelijkheid neemt op het moment dat het er op aankomt.
Weten dat u het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt.

Dan is Restore the Planet voor u bedoeld. Met uw deelname aan deze actie spaart u en/of uw bedrijf voor een groot aantal bomen die wereldwijd worden geplant in beschermde gebieden. De terreinen vallen onder onze bescherming of die van onze partners.

Het direct planten van bomen op grote schaal is nodig om het natuurlijk evenwicht te herstellen. De mens heeft door een gebrek aan kennis het evenwicht dusdanig verstoord dat al het leven op aarde in gevaar is, ook het menselijk leven.

Het goede nieuws is dat we nog kunnen herstellen wat we kapot hebben gemaakt en dat de natuur na een eerste aanzet van ons het meeste werk zal verrichten. Veel van het herstel komt al op gang als we op een goede manier bomen gaan planten. In het verleden is dit verkeerd gebeurd, waardoor het natuurlijk evenwicht is verdwenen. De natuur heeft haar eigen systeem en de mens mag daar onderdeel van uitmaken, mits we ons aan haar regels houden. Als we dat niet doen zal onze planeet onleefbaar worden voor de mens en veel andere levensvormen.

Met het sparen van Tree of life-bomen zorgt u ervoor dat er bomen worden geplant en beschermd, dat het natuurlijk evenwicht in gebieden wordt hersteld en bewustwording wordt vergroot. De € 5,00 die u per Tree of life bijdraagt is daarmee een investering in een betere wereld in veel opzichten.

Iedere deelnemer aan Restore the Planet krijgt een genummerd certificaat met het aantal gespaarde Trees of life toegestuurd. U bent automatisch lid van onze Tree-community en blijft daarmee op de hoogte van onze activiteiten. Als u namens uw bedrijf meedoet, kunt u deze deelname opnemen in uw MVO/groene paragraaf en meenemen in al uw marketinguitingen. Bij aanbestedingen via de overheid werkt deze bijdrage ook in uw voordeel.

Deelname aan Restore the Planet is mogelijk vanaf 1.000 Trees of life à € 5,00. Via onderstaand formulier kunt u direct uw deelname aan Restore the Planet melden. Wacht niet te lang, want van iedere categorie is slechts een beperkt aantal certificaten beschikbaar.

Vier van de pakketten zijn via onderstaande buttons direct te betalen, daarmee bent u direct verzekerd van deelname en dus ook van een certificaat.

Klein Woud   Groot Bos   Bos   Klein Bos

of vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op over de betaling van de Trees of life.

Onno van der Kuip
Ambassadeur van Restore the Planet

Restore the Planet

N.B. Vanwege de registratie van de bomen worden uw gegevens in een databestand opgenomen. Dit is de enige reden. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens voor geen enkel ander doel worden gebruikt.