Samen aan de slag

 

…met ons integrale plan van aanpak. Het woord integraal zegt het al: we hebben het hier over een breed programma om een versnelde duurzame transitie mogelijk te maken op ecologisch, economisch en sociaal gebied.

Hieronder vind je een korte samenvatting van ons plan. De drie pijlers waarop onze visie is gebaseerd zijn weergegeven in onderstaand beeld: planet, people & prosperity. Ze zijn alledrie onmisbaar om een gezonde leefomgeving te creëren.

 

 

De visie en de missie van Stichting Het Kan Wel! hebben geleid tot de volgende hoofdpunten van ons plan:

‘Omdenken/Bewustwording’

  • Campagnes voor burgers en bedrijven die laten zien dat een bewuste levensstijl en duurzame productie
    kan leiden tot transities met welvaart voor allen.
  • Educatie en workshops voor burgers, bedrijven en beleidsmakers om transities inzichtelijk te maken en vergemakkelijken.

‘Activatie en Beweging’

  • Oplossingen en informatie worden overzichtelijk, praktisch en ‘bite size’ aangeboden zodat iedereen kan leren duurzame stappen te zetten. Hiervoor kun je terecht op onze media, events, bijeenkomsten en ons netwerk.

‘Verbinding & Open source’

  • Community (on en offline) om uitwisseling van kennis,ervaring en middelen te faciliteren. Voor burgers, beleidsmakers, bedrijven en ondernemers. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de impact!!
  • Een platform voor ondernemers en bedrijven om elkaar te helpen transities te versnellen.

‘Natuurherstel en Duurzame locaties’

  • Regeneratie beschadigde natuurgebieden
  • Fysieke zelfvoorzienende locaties als Living Lab voor het nieuwe wonen en werken in evenwicht met natuur. Broedplaats voor innovatie en voor duurzame bedrijfsmodellen.

 

In het plan zijn alle onderstaande onderdelen bij ieder project en programma -voor zover van toepassing- meegenomen.

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.