Schone energie kan wel anders!

 

 

Stel je voor dat er in ons mooie landschap windenergiesystemen zijn die

  • geen geluidsoverlast en slagschaduw veroorzaken;
  • niet hoger zijn dan 15 meter en geen wieken hebben;
  • niet schadelijk zijn voor de natuur en het landschap;
  • al windenergie opwekken bij windkracht 2;
  • in 2030 voldoende energie opwekken voor de energiebehoefte van heel Nederland, zodat er geen fossiele brandstoffen, geen verbranding van biomassa of kernenergie meer nodig is;
  • bijzonder geschikt zijn voor lokale energie coöperaties en small en smart grids;
  • ervoor zorgen dat de productie- en onderhoudskosten  2,5 x minder zijn dan bij de mega-windturbines en de energie dus wèl betaalbaar kan blijven;
  • veel nieuwe werkgelegenheid voor Nederland zullen opleveren.

Zou je dan nog kiezen voor nog meer schadelijke mega windmolens en zonneparken zoals nu massaal gebeurt? Vast niet.

Onze stichting werkt samen met een aantal bedrijven die dit mogelijk maken.

Het enige dat we nog nodig hebben is steun om deze techniek op te schalen en te starten met het op de markt brengen van het systeem.

Steun en help ons om vóór 2030 ca. 600.000 van energie units te realiseren en daarmee te voldoen aan de volledige behoefte van elektriciteit en warmte in ons hele land!

Verder zijn we bezig met het realiseren van het Internationaal Integraal Transitie Centrum (IITC), zodat we meer slimme oplossingen in de praktijk kunnen brengen, zodat we sneller onze economie natuurvriendelijker, gezonder en dus toekomstbestendig kunnen maken.

Het IITC zal met het integrale, ecologische, sociale en economische regeneratieprogramma van onze stichting nog meer praktische oplossingen kunnen bieden aan en delen met de samenleving. Dit programma komt wetgevers, beleidsmakers, overheden, semi-overheden en adviesorganen van de overheid ten goede, als ook onze jeugd, studenten, burgers en bedrijven en laat zien dat de transities die nodig zijn ook praktisch haalbaar zijn zonder schade aan mens en natuur. Met dit centrum wordt een versnelde integrale regeneratie mogelijk, zowel nationaal als internationaal. Hiermee kunnen we de transitie die nodig is voor een toekomstbestendige wereld versnellen.

 

Ik doe mee vanaf 5 euro Ik doe mee met 25 euro

Als 1 procent van Nederland eenmalig 25 euro bijdraagt dan halen we het!

 

Om samen sterk te staan en dit aan de overheid te laten zien hebben we, naast financiële steun, ook zo veel mogelijk steunbetuigingen nodig voor de realisatie voor de langere termijn doelen van onze stichting. Om je steun te betuigen kun je het formulier hieronder invullen, jouw persoonsgegevens worden uiteraard alleen doorgegeven als je daarvoor toestemming geeft.

De voorbeeldtekst voor de steunbetuiging staat onder het invulveld.

Hierbij verklaar ik dat ik Stichting Het Kan Wel! steun in haar strijd tegen schadelijk regeringsbeleid op het gebied van toekomstbestendige energie, welzijn, economie en een betere rechtspositie van de burger.

 

*OVERZICHT – VERGELIJKING NIEUW SYSTEEM T.O.V. MEGA-WINDTURBINES:

Bronnen: 

 

Ik doe mee vanaf 5 euro Ik doe mee met 25 euro

Als 1 procent van Nederland eenmalig 25 euro bijdraagt dan halen we het!

Veelgestelde Vragen

 

 

 

Reacties zijn gesloten.