Tree of life Community

 

De Tree of life Community bestaat uit alle structurele donateurs van Tree of life, die op deze manier bijdragen aan een integrale aanpak van de ecologische, economische en sociale regeneratie.

In de startfase van Stichting Het Kan Wel! en haar programma Tree of life bestond de Tree of life Community vooral uit het team dat verantwoordelijk is geweest voor de ontwikkeling van het integrale plan en een kleine groep trouwe fans. Zij hebben het programma financieel èn praktisch mogelijk gemaakt.

Midden 2020 is het programma in een fase gekomen dat het klaar is om te worden
uitgevoerd. Daarvoor is het nodig dat het integrale regeneratie programma wordt gesteund door particulieren en bedrijven via het Tree of life Programma. Alleen dan kunnen we de Tree of life Economy die mogelijk wordt bij uitvoering van het programma gezamenlijk tot stand brengen.

Ons doel is om zo snel mogelijk voldoende bedrijven en particulieren aan ons te binden als lid van de Tree of life Community tot minimaal 1% van de inwoners en bedrijven in Nederland. Eind 2020 mochten we ook al de eerste drie internationale bedrijven verwelkomen.

Bovengenoemde groei maakt het mogelijk voor Stichting Het Kan Wel! om alle programma’s en projecten onafhankelijk uit te voeren. De groei is ook nodig om de visie en waarden van de stichting als community kracht bij te zetten en aan te tonen dat we gezamenlijk natuurlijke regeneratie mogelijk kunnen maken.

Tree of life is gestart dankzij een investering vanuit de kern van stichting Het Kan Wel! Daarna zijn Tree of life donateurs, partners en een enkele investeerder ingestapt. Ons doel is het versnellen en opschalen van onze programma’s en projecten en volledige onafhankelijkheid bereiken met behulp van een groei van het aantal Tree of life donateurs en partners.

Kenmerken van onze Tree of life Community zijn de open source kennis ontwikkeling, de organische opbouw van het netwerk en de bijzondere samenwerkingen die ontstaan. Hierdoor was het mogelijk om met weinig middelen veel kennis bij elkaar te brengen. Ook bij de uitvoering van de projecten en programma’s blijven we deze werkwijze volgen.

Zodra de community voldoende is gegroeid, zullen we activiteiten organiseren, waarmee we leden van de community met elkaar kunnen verbinden. Dit gebeurt nu ook al op kleine schaal. Ook zullen we dan een toegankelijk platform ontwikkelen, waar educatie, bewustwording en samenwerking een belangrijke plaats zullen innemen.

Exclusive Accelerating Partners, Active Leading Partners,
Leading Partners, Partners en Members

De Tree of life Community bestaat uit vijf groepen:

Exclusive Accelerating Partners zijn de bedrijven die de versnelde uitvoering van het integrale SDG-programma van onze stichting financieel mogelijk maken. Deze partners zijn al flink op weg met hun transitie en willen samen met Het Kan Wel! een flinke stap zetten om onze wereld toekomstbestendig te maken.

Active Leading Partners dragen op bijzondere wijze bij aan de opbouw van de Tree of life Economy. Met minimaal drie Trees of life per dag, maar ook in praktische zin. Hun bedrijfsbeleid is volledig in overeenstemming met de visie van Stichting Het Kan Wel! en hebben alle 17 SDGs als leidraad. Samenwerkingspartner worden is slechts mogelijk na een periode van samenwerking of een geruime periode van overleg en een vastgelegde gezamenlijke doelstelling.
Active Leading Partners krijgen een logo en link op onze website.

Leading Partners zijn bedrijven die minimaal één Tree of life per dag bijdragen om de ontwikkeling van de Tree of life Economy mogelijk te maken. Ook zij zijn al bezig om hun bedrijfsbeleid toekomstbestendig te maken.

Partners zijn de bedrijven die instappen met een bijdrage van minimaal 50 Trees of life per jaar.

Alle Partners ondersteunen de visie van Stichting Het Kan Wel! en willen de SDGs integreren in hun bedrijfsbeleid.

Ook krijgen ze een certificaat met het aantal Trees of life dat zij hebben bijgedragen aan de 17 SDGs en aan de regeneratie van de ecologie, samenleving en economie. Verder mogen zij het Tree of life logo voeren op hun website.

Members van de Community dragen naar vermogen bij aan het Tree of life Programma. Studenten, particulieren, organisaties, bedrijven, scholen, iedereen kan op verschillende manieren structureel bijdragen aan de ontwikkeling van de Tree of life Economy. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan een programma en/of één Tree of life of meer per maand doneren.

Iedereen die de visie van Het Kan Wel! deelt en structureel wil bijdragen aan het ontstaan van de Tree of life Economy is natuurlijk van harte welkom.

Reacties zijn gesloten.