Tree of life Economy

 

 

 

 

 

 

De Tree of life Economy is het uiteindelijke doel van ons integrale programma voor een ecologische, sociale en economische regeneratie. Het integrale programma en deze Tree of life Economy zijn gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs).

De Tree of life Economy is gebaseerd op de bijdrage die wordt geleverd aan de ecologische, sociale en economische regeneratie. Het niet verder verslechteren van de situatie is niet voldoende. Er is op korte termijn vernieuwing en herstel nodig.

De Tree of life Economy is dan ook onlosmakelijk verbonden aan het Tree of life Programma van onze stichting. Via dit programma kan iedereen via het doneren van één of meer Trees of life bijdragen aan de transitie van onze samenleving naar de Tree of life Economy. Behalve dat er voor iedere Tree of life één boom wordt geplant of herplant wordt het geld daarnaast besteed aan het mogelijk maken van de Tree of life Economy.

Winst is uiteraard belangrijk voor een onderneming en ook voor de economie. Het kan echter nooit alleen om financiële winst voor de onderneming of overheid gaan. Het is binnen een toekomstbestendige economie van levensbelang dat de ecologische, sociale en economische waarden even belangrijke uitgangspunten zijn bij de bedrijfsvoering.

Dankzij de oprichting van en samenwerking met Regenesys B.V. is het mogelijk geworden bedrijven en organisaties te ondersteunen bij hun (versnelde) transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het systeem dat we in deze samenwerking hebben ontwikkeld zorgt er bovendien voor dat we bij implementatie van het aangeboden stappenplan direct bijdragen aan het dichterbij brengen van de Tree of life Economy.

Voor meer informatie: onno@regenesys.nl

 

Reacties zijn gesloten.