Tree of life Economy

 

 

 

 

 

 

De Tree of life Economy is het uiteindelijke doel van ons integrale programma voor een ecologische, sociale en economische regeneratie.

De Tree of life Economy is gebaseerd op de bijdrage die wordt geleverd aan de ecologische, sociale en economische regeneratie. Het niet verder verslechteren van de situatie is niet voldoende. Er is op korte termijn vernieuwing en herstel nodig.

De Tree of life Economy is onlosmakelijk verbonden aan het Tree of life Programma van onze stichting. Via dit programma kan iedereen via het doneren van één of meer Trees of life bijdragen aan de ecologische transitie van onze huidige samenleving naar de Tree of life Economy. Behalve dat er voor iedere Tree of life één boom wordt geplant of gered, wordt het geld daarnaast besteed aan het mogelijk maken van de Tree of life Economy.

Winst is uiteraard belangrijk voor een onderneming en ook voor de economie. Het kan echter nooit alleen om financiële winst voor de onderneming of overheid gaan. Het is binnen een toekomstbestendige economie van levensbelang dat de ecologische, sociale en economische waarden even belangrijke uitgangspunten zijn bij de bedrijfsvoering.

Een Tree of life Economy is bereikt als het natuurlijke ecosysteem niet langer lijdt onder het gedrag van de mensheid en geregenereerd is zodat er natuurlijke balans wordt bereikt. Dat is een stevige ambitie èn simpele noodzaak om de leefbaarheid van onze leefomgeving te beschermen.
De balans in en de gezondheid van het natuurlijke ecosysteem is nodig voor de gezondheid en het voortbestaan van de mens.

De grootste waarde binnen de economie hoort alleen al om die reden te zijn: de waarde voor de aarde.

Reacties zijn gesloten.