Tree of life

 

is het programma van Stichting Het Kan Wel!, waar iedereen op eigen wijze en naar eigen vermogen kan
bijdragen aan het creëren van een toekomstbestendige wereld.

Tree of life lijkt op een bomenplantprogramma, maar dat is het niet. We planten wel veel bomen, maar we doen veel meer met jullie donaties. Het doel is de regeneratie van ecologische, economische en sociale ecosystemen.

Iedere donatie van één of meer Trees of life betekent dat de donateur bijdraagt aan een integrale transitie om te zorgen voor een leefbare wereld. Elke Tree of life vertegenwoordigt een donatie van 5 euro aan het integrale plan van onze stichting. Deel van dat plan is dat in ieder geval per gedoneerde Tree of life één boom geplant wordt op verschraald terrein. Het bedrag dat overblijft wordt besteed aan de andere programma’s van de stichting, zodat we gezamenlijk bijdragen aan een toekomstbestendige wereld.

Een donateur van Tree of life wordt nooit eigenaar van een boom -die gewoon geplant wordt om de natuur te regenereren. Er is ook geen gelegenheid om de bomen te bezoeken. We willen een natuurlijke omgeving regenereren en dat betekent dat we niet iedere boom gaan noteren als zijnde het bezit van iemand. De bomen worden geplant in beschermd gebied.
Als je een bijdrage aan dit programma doet betekent dit dat je ons gehele programma steunt om deze wereld weer leefbaar en levensvatbaar te maken. Het certificaat dat iedereen krijgt is een bewijs van de donatie.

Stichting Het Kan Wel! heeft een integraal plan ontwikkeld met programma’s die Nederland en andere landen op weg zullen helpen de transitie te maken naar een nieuwe en toekomstbestendige samenleving en economie.

De bijdragen van onze fans hebben ervoor gezorgd dat we het plan hebben kunnen ontwikkelen. Op zich is dat al prachtig, want een integraal plan voor de regeneratie van ecosystemen was er nog niet. Om de plannen ook uit te kunnen voeren hebben we de steun van zoveel mogelijk particulieren, bedrijven en organisaties nodig.

Ons steunen kan dus o.a. door eenmalig of structureel bij te dragen met een donatie met één of meer Trees of life.

Voor iedere Tree of life (5 euro) die wordt gedoneerd wordt één boom geplant en de rest van het bedrag wordt besteed aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die bijdragen aan de regeneratie van ecosystemen.

 

Gebruik onderstaande buttons voor de opties

Eenmalig Bijdragen Structureel Bijdragen Zakelijk

 

Reacties zijn gesloten.