Weet Je Dat?

 

Meer over onze Wist Je Datjes? op Facebook:

 • Weet je dat bomen voor ons, voor de rest van de natuur en voor elkaar zorgen?
  Ze zorgen voor voedsel voor ons, de dieren, de bodem en zetten CO2 om in zuurstof, ze koelen de aarde en werken dus samen tegen de klimaatverandering. Als bomen merken dat andere bomen het zwaar hebben, kunnen ze elkaar helpen door een heel slim communicatiesysteem ingebouwd in hun wortels. Bomen zijn fantastisch, want dit is nog maar een korte samenvatting van wat bomen allemaal zijn, kunnen en doen. Dus het is behoorlijk dom hoe we bomen kappen voor snelwegen, weer een nieuwe fabriek of omdat ze plaats moeten maken voor palmplantages. Er hoeft geen palmolie te zitten in al die schoonmaakmiddelen, bodycare, koekjes, snacks en als glansmiddel op allerlei verpakte voedingsmiddelen. Laten we de bossen beschermen en op een goede manier bomen planten. Niet als plantages in monocultuur, maar in natuurlijke ecosystemen. We zijn begonnen in Togo, omdat daar hele wouden verwoest zijn, o.a. door de internationale gemeenschap. De ontbossing betekent ook dat de bewoners daar niet meer goed hun voedsel kunnen verbouwen en dat er armoede en honger ontstaat. Bomen en natuurlijke bossen zijn belangrijk. Help mee om ze te beschermen!
 • Weet je dat alle insecten belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving van ons allemaal?
  We vinden ze vaak lastig, eng en vies en toch zouden we blij moeten zijn dat ze er zijn. Zonder hun geen gezonde bodem, geen voedsel voor mens en dier en geen mooie planten. Door het gebruik van gif sterven er veel te veel insecten, waardoor ook ons eigen bestaan in gevaar komt. Dus de volgende keer als je een spin, worm, wesp, bij, hommel, mier, vlieg of ander zoemend, kriebelend of kruipend wezentje ziet, bedenk dan even dat ze nodig zijn. Dat je niet gestoken wilt worden door een mug of een wesp, we begrijpen het. Maar dood alleen als het nodig is en gebruik in ieder geval geen gif. Gif maakt insecten op te grote schaal dood en het vergiftigt je eigen leefomgeving ook.
  Er zijn veel natuurlijke middeltjes waardoor insecten op afstand te houden zijn. Zo houden bijen en wespen niet van kruidnagel. Als je in de tuin een gezellig zitje hebt waar je regelmatig wilt eten en drinken, zorg dan dat er op een afstandje een plekje is met lekkere bloemen voor bijen en wespen, zodat ze daar lekker gaan snoepen. En zet op de tafel een bakje water met kruidnagel erin. Dan heeft iedereen het gezellig, ook de bijen en de wespen.
 • Weet je dat hoge windmolens slecht zijn voor de natuur?
  De hoge windmolens die nu massaal in ons land worden neergezet en gebruikt worden door de grote energiemaatschappijen zijn een ramp voor de natuur. Het is slecht voor de mensen die er in de buurt wonen, het is slecht voor de vogels en voor de bodem. Ook het materiaal is milieu-onvriendelijk en de opbrengst is matig. Het is beter om met kleine coöperaties of met een woonwijk zelf met kleine innovatieve windenergiesystemen en goed aangelegde zonnepanelen (geen parken graag) energie op te wekken. Ga op onderzoek en besluit niet te snel. Het is beter om de tijd te nemen en een systeem te gebruiken dat goed is voor jou en de natuur.
 • Weet je dat je zonnepanelen het beste op het dak kunt leggen, zodat we niet onnodig ruimte innemen die terug zou moeten naar de natuur. Al die zonneparken op boerenerven lijken een leuke bijverdienste, maar ondertussen komen de boeren later weer met de problemen te zitten als de zonnepanelen zijn afgeschreven. Al die donkere panelen waar groen moet overheersen leiden bovendien niet persé tot schone energie en minder opwarming. Leg de zonnepanelen liever op daken van betonkolossen op industrieterreinen en in de stad. Zo voorkom je extra opwarming en je kunt de zonnepanelen ook nog combineren met groene daken. Mocht je aan zonnepanelen op het dak willen beginnen ……kijk dan ook even naar het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. Mens- en milieuvriendelijke productie is ook belangrijk.

 

Reacties zijn gesloten.